Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 3 Mai 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO - Animal Families and Me yng nghwmni Gordon Buchanan

Mae’r gwneuthurwr ffilmiau bywyd gwyllt, Gordon Buchanan, wedi ffilmio anifeiliaid drwy’r byd yn grwn, ond yn wahanol i’r rhan fwyaf o ddynion camera bywyd gwyllt, mae’n byw ac yn bod yn glòs ac yn bersonol gyda nhw yn eu cynefin naturiol.  Yn sôn amdano’n bwydo eirth bach o’r botel, yn rhoi mwythau iddyn nhw ac yn chwarae gyda nhw, meddai papur newydd The Times: ‘Buchanan really does have the best job on TV’. Mae Gordon yn fwyaf adnabyddus ar gorn ei gyfresi Grizzly Bear Cubs and MeElephant Family and MeGorilla Family and Me, Polar Bear Family and Me yn ogystal â llond gwlad o ffilmiau bywyd gwyllt ac ymdeithiau arobryn eraill. 

Mae ei sioe’n cynnig cyfle heb ei ail i glywed atgofion personol am ei hynt crwydro byd, ac yntau’n cloddio i fyd bywyd gwyllt rhyfeddol, i gyd wedi’u darlunio â’i ffilmiau a’i luniau ei hun. Mae’n cael y gair o ymhyfrydu mewn tasgau peryglus ac anodd ac mae ei hanesion ymdeithiau hergar – heb sôn am y ffilmiau anifeiliaid mwyaf hoffus welwch chi – yn ei gwneud yn noson wefreiddiol rhy dda i’w cholli.

‘Of all the people cited as David Attenborough’s successor, he’s out front’ 
- Daily Telegraph.

 

COFIWCH: Digwyddiad sy’n cadw pellter cymdeithasol fydd hwn.

  • Pris Safonol: £28
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith: £3 oddi wrth bob tocyn
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Rhes AAA) (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £28 pob tocyn
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Rhes P) (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £25 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Logo Hynt

 
Wedi’i ganslo