Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 1 Medi gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO - Cyngerdd Soundworks

  • Lefel 1
 

Artistiaid:
Pedwarawd Clarinet Bute a Rachel Marsh. Cyflwynir gan Philip Richards-May.

Mae Actifyddion Artistig yn cyflwyno cyngerdd ar Lefel 1 Neuadd Dewi Sant yn rhan o’u prosiect Soundworks i oedolion a phobol ifanc a chanddyn nhw anawsterau corfforol a dysgu. Mae’r cyngerdd byr yma’n cynnwys rhaglen amrywiol o gerddoriaeth ddifyr ac ysgafn a berfformir gan roi digonedd o le i’r gynulleidfa gymryd rhan sy’n rhy ddaw i’w golli.

Addas i bob oed, rhaid i blant dan un ar ddeg fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.

 
 Pris Safonol                                                      £7.50                                           

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50.

 
Wedi’i ganslo