Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth.

 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes clywir yn wahanol, mewn grym ar unwaith gan ein bod yn dal at gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.


Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Cyngerdd Stondin Haf 2020 Cerddoriaeth Gwent

Mae’r Cyngerdd Haf yma’n rhoi stondin i ddisgyblion o Flaenau Gwent, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen ac mae’n addo’n deg bod yn ddigwyddiad arbennig iawn i’r gynulleidfa a’r perfformwyr fel ei gilydd. Yn ogystal â chyfraniadau gan grwpiau Ieuenctid Cerddoriaeth Gwent a grwpiau’r Canolfannau Cerddoriaeth a berfformiodd yng ngwyliau rhanbarthol Music For Youth ym mis Mawrth, bydd yma gôr yn llu o ysgolion ar hyd ac ar led yr awdurdodau i gyd. Bydd grwpiau Cerddoriaeth Gwent hefyd yn cynnig difyrrwch cyn y cyngerdd ar Lefel 3.

 
 Pris Safonol £8.50 | £10.50 | £12.50
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £1 oddi ar y ddau bris uchaf
 Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar  029 2087 8444)  £1 oddi wrth bob tocyn

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr