Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth.

 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes clywir yn wahanol, mewn grym ar unwaith gan ein bod yn dal at gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.


Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Chwedlau Ffantastig Opera Cenedlaethol Cymru

 1pm
 
  Ysgol Gynradd Gatholig Sant Cuthbert, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg, Ysgol Gynradd Willowbrook, Ysgol Gynradd Windsor Clive ac Ysgol Cwm Gwyddon.
 5.30pm
 
  Ysgol Gynradd Glyn-coed, Ysgol Gynradd Maes y Coed, Ysgol Gynradd Millbank, Ysgol Gynradd Moorland ac Ysgol Gynradd Ystrad Mynach.


Straeon bondibethma a mythau hud a berfformir gan dros ddau gant a hanner o blant ysgol o Dde Cymru, i gyfeiliant OCC ac unawdwyr. Gewch chi wybod mwy am fythau a chwedlau Cymru drwy’r casgliad yma o ganeuon, newydd ei gomisiynu, gan y cyfansoddwr adnabyddus o Gymro Gareth Glyn, a’r awdur i blant Anni LlŷnI ddathlu pumed flwyddyn rhaglen ysgolion reolaidd yr Opera rydym yn casglu ynghyd y deg ysgol gynradd rydym yn gweithio gyda nhw’n rheolaidd i berfformio yn y cyngerdd dihafal yma sy’n addas i’r teulu i gyd.

 
 Pris Safonol  £7
 Dan 5 oed    AM DDIM ond mae gofyn tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 

 
Bwciwch Nawr